Galvenā izvēlne

Sāk atlīdzības sadali neperiodisko iespieddarbu autoriem

LATREPRO informē, ka turpina iekasētās atlīdzības sadali par darbu reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai 2016. gadā. Trešajā posmā LATREPRO apstrādās neperiodisko iespieddarbu autoru datus.

Lai pieteiktos atlīdzības saņemšanai, neperiodisko iespieddarbu autoram jānosūta LATREPRO rakstisks pieteikums atlīdzības saņemšanai līdz 2018. gada 1. aprīlim (termiņš ticis pagarināts). Pieteikuma iesniegšanai jāizmanto LATREPRO noteiktā pieteikuma forma (pieteicēja anketa un darbu saraksts (Excel vai Word formātā pēc autora izvēles)).

Autoram jānosūta gan rakstisks pieteikums (uz LATREPRO juridisko adresi: Krišjāņa Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010), gan elektronisks pieteikums (uz LATREPRO e-pastu: birojs@latrepro.lv).

LATREPRO ir sagatavojis arī ceļvedi ar palīdzību autora pieteikuma aizpildīšanai.

Datnes: