Galvenā izvēlne

Preses izdevēji var pieteikties atlīdzībai par 2017. gadu

LATREPRO sāk jaunu taisnīgas atlīdzības sadales un izmaksas posmu attiecībā uz 2017. gadā izdotajiem darbiem. Otrajā posmā LATREPRO apstrādās periodisko darbu izdevēju datus.

Lai pieteiktos atlīdzības saņemšanai, periodisko darbu izdevējam jāiesniedz LATREPRO pieteikums ne vēlāk kā līdz 2019. gada 15. septembrim. Pieteikuma iesniegšanai jāizmanto LATREPRO pieteikuma forma (pieejama šai ziņai zemāk pievienotajās datnēs, kā arī LATREPRO mājas lapas sadaļā 05 – DOKUMENTI).

Pieteikums atlīdzības saņemšanai sastāv no divām daļām: –

  1. pieteikuma ar datiem par pieteicēju un;
  2. darbu saraksta.

Lai LATREPRO uzskatītu, ka pieteicējs ir iesniedzis pieteikumu atlīdzības saņemšanai, šim pieteikuma ir jābūt ar abām daļām, abām pieteikuma daļām ir jābūt PARAKSTĪTĀM un nosūtītām LATREPRO:

  • gan papīra formā (uz LATREPRO juridisko adresi: Krišjāņa Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010),
  • gan elektroniskā formā (uz LATREPRO e-pastu: birojs@latrepro.lv).

Datnes: