Galvenā izvēlne

Preses izdevēji var pieteikties atlīdzībai par 2020. gadu

LATREPRO turpina taisnīgas atlīdzības sadales un izmaksas posmu attiecībā uz 2020. gadā izdotajiem darbiem. Šajā posmā LATREPRO apstrādās periodisko darbu izdevēju datus.

Lai pieteiktos atlīdzības saņemšanai, periodisko darbu izdevējam jāiesniedz LATREPRO pieteikums ne vēlāk kā līdz 2022. gada 1. martam. Pieteikuma iesniegšanai jāizmanto LATREPRO pieteikuma forma (pieejama LATREPRO mājas lapas sadaļā 05 – DOKUMENTI).

Pieteikums atlīdzības saņemšanai sastāv no divām daļām: 1. pieteikuma ar datiem par pieteicēju un; 2. darbu saraksta.

Lai LATREPRO uzskatītu, ka pieteicējs ir iesniedzis pieteikumu atlīdzības saņemšanai, šim pieteikuma ir jābūt ar abām daļām un abām pieteikuma daļām ir jābūt PARAKSTĪTĀM un nosūtītām LATREPRO:

  • gan papīra formā (uz LATREPRO juridisko adresi: Krišjāņa Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010),
  • gan elektroniskā formā (uz LATREPRO e-pastu: birojs@latrepro.lv).

NOTA BENE:
Ja autors vai izdevējs izmanto drošu elektronisko parakstu, tad nepieciešams abas pieteikuma daļas parakstīt ar šo parakstu un nosūtīt uz LATREPRO e-pastu (šajā gadījumā nav nepieciešams dokumentus sūtīt arī pa pastu).