Galvenā izvēlne

Preses izdevēji var pieteikties atlīdzībai par 2018. un 2019. gadu

LATREPRO sāk jaunu taisnīgas atlīdzības sadales un izmaksas posmu attiecībā uz 2018. un 2019. gadā izdotajiem darbiem. Šajā posmā LATREPRO apstrādās periodisko darbu izdevēju datus.

Lai pieteiktos atlīdzības saņemšanai, periodisko darbu izdevējam jāiesniedz LATREPRO pieteikums ne vēlāk kā līdz 2020. gada 30. oktobrim. Pieteikuma iesniegšanai jāizmanto LATREPRO pieteikuma forma (pieejama LATREPRO mājas lapas sadaļā 05 – DOKUMENTI).

Pieteikums atlīdzības saņemšanai sastāv no divām daļām:

  1. pieteikuma ar datiem par pieteicēju un;
  2. darbu saraksta.

Lai LATREPRO uzskatītu, ka pieteicējs ir iesniedzis pieteikumu atlīdzības saņemšanai, šim pieteikuma ir jābūt ar abām daļām, abām pieteikuma daļām ir jābūt PARAKSTĪTĀM un nosūtītām LATREPRO:

  • gan papīra formā (uz LATREPRO juridisko adresi: Krišjāņa Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010),
  • gan elektroniskā formā (uz LATREPRO e-pastu: birojs@latrepro.lv).