Galvenā izvēlne

Pagarināts pieteikšanās termiņš - grāmatu autori un izdevēji var pieteikties atlīdzībai līdz 6.oktobrim

Lai pieteiktos atlīdzības saņemšanai, personai jāiesniedz LATREPRO pieteikums ne vēlāk kā līdz 2021. gada 6. oktobrim. Pieteikuma iesniegšanai jāizmanto LATREPRO pieteikuma forma (pieejama LATREPRO mājas lapas sadaļā 05 - DOKUMENTI).

Pieteikums atlīdzības saņemšanai sastāv no divām daļām:

  1. pieteikuma ar datiem par pieteicēju un;
  2. darbu saraksta.

Lai LATREPRO uzskatītu, ka pieteicējs ir iesniedzis pieteikumu atlīdzības saņemšanai, šim pieteikumam ir jābūt ar abām daļām un abām pieteikuma daļām ir jābūt PARAKSTĪTĀM un nosūtītām LATREPRO:

  • gan papīra formā (uz LATREPRO juridisko adresi: Krišjāņa Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010),
  • gan elektroniskā formā (uz LATREPRO e-pastu: birojs@latrepro.lv).

Autoriem ir dota iespēja pieteikuma darbu sarakstu pēc izvēles aizpildīt DOCX formātā. Taču, lai paātrinātu atlīdzības sadales un izmaksas procesu, LATREPRO aicina autorus darbu sarakstus aizpildīt XLSX formātā.

NOTA BENE:
Ja autors vai izdevējs izmanto drošu elektronisko parakstu, tad nepieciešams abas pieteikuma daļas parakstīt ar šo parakstu un nosūtīt uz LATREPRO e-pastu (šajā gadījumā nav nepieciešams dokumentus sūtīt arī pa pastu).