Galvenā izvēlne

Biedrība "LATREPRO" tiek uzņemta Starptautiskās reproducēšanas tiesību organizāciju federācijas (IFRRO - International Federation of Reproduction Rights Organizations) sastāvā

2015.gada 11.februārī biedrība „LATREPRO” tiek uzņemta IFRRO sastāvā. Vairāk šeit Dalība IFRRO sekmē biedrības „LATREPRO” darbu un mērķu sasniegšanu - veicināt un nodrošināt autoru un izdevēju tiesību un tiesisko interešu aizsardzību, kā arī īstenot autoru un izdevēju tiesību kolektīvo pārvaldīšanu. IFRRO mājas lapā publicēta informācija par biedrību „LATREPRO”.

IFRRO ir neatkarīga organizācija, kas izveidota pamatojoties uz starptautiskajiem autortiesību principiem, kas ietverti Bernes un Starptautiskajā Ženēvas autortiesību konvencijā.

IFRRO mērķis ir starptautiskā līmenī veicināt reprogrāfijas un citu tiesību kolektīvo pārvaldījumu, sadarbojoties ar nacionālajām reprogrāfijas tiesību organizācijām – national Reproduction Rights Organisations (RROs). IFRRO kopā ar tās biedriem atbalsta autorus un izdevējus un nodrošina tiem starptautiski vienotu platformu, lai veicinātu atbilstoša tiesiskā regulējuma izveidi to darbu aizsardzībai un izmantošanai.

IFRRO strādā, lai attīstītu un palielinātu sabiedrības izpratni par nepieciešamību pēc efektīvām reprogrāfijas tiesību organizācijām, kā arī lai atbalstītu autoru, izdevēju un citu tiesību turētāju kopīgus centienus izstrādāt tiesību pārvaldības sistēmas visā pasaulē.

IFRRO veicina sadarbību starp reprogrāfijas tiesību organizācijām, autoriem, izdevējiem un to asociācijām. Ar šo darbu un cīņu pret autortiesību pārkāpumiem un neatļautu teksta un attēlu izmantošanu IFRRO sekmē radošumu, daudzveidību un ieguldījumu kultūras vērtībās, kas ir būtiski tiesību turētājiem, patērētājiem, ekonomikai un sabiedrībai kopumā.

Plašāka informācija par IFRRO atrodama organizācijas mājas lapā.