Galvenā izvēlne

Jauna iespēja pieteikties atlīdzībai autoriem un izdevējiem par 2016. gadu

Pieteikšanās taisnīgas atlīdzības saņemšanai par reprogrāfisko reproducēšanu Latvijā ir jaunums. Iespējams, daudzi par to uzzināja jau pēc tam, kad bija noslēdzies pirmais taisnīgas atlīdzības sadales un izmaksas posms. Tādēļ LATREPRO šogad ļauj pieteikties atlīdzībai par 2016. gadā izdotajiem darbiem arī tiem grāmatu autoriem un izdevējiem, kuri to nav paspējuši izdarīt iepriekš.

Lai pieteiktos atlīdzības saņemšanai, personai jāiesniedz LATREPRO pieteikums ne vēlāk kā līdz 2019. gada 26. aprīlim. Pieteikuma iesniegšanai jāizmanto LATREPRO pieteikuma forma (pieejama šai ziņai zemāk pievienotajās datnēs, kā arī LATREPRO mājas lapas sadaļā 05 - DOKUMENTI.

Pieteikums atlīdzības saņemšanai sastāv no divām daļām: –

  1. pieteikuma ar datiem par pieteicēju un;
  2. darbu saraksta.

Lai LATREPRO uzskatītu, ka pieteicējs ir iesniedzis pieteikumu atlīdzības saņemšanai, šim pieteikuma ir jābūt ar abām daļām. Abām pieteikuma daļām ir jābūt PARAKSTĪTĀM un nosūtītām LATREPRO:

  • gan papīra formā (uz LATREPRO juridisko adresi: Krišjāņa Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010),
  • gan elektroniskā formā (uz LATREPRO e-pastu: birojs@latrepro.lv).

Autoriem ir dota iespēja pieteikuma darbu sarakstu pēc izvēles aizpildīt WORD formātā (darbu saraksta DOCX datne). Taču, lai paātrinātu atlīdzības sadales uz izmaksas procesu, LATREPRO aicina autorus darbu sarakstus aizpildīt EXCEL formātā (darbu saraksta XLSX datne).

Datnes:

Dokumentu komplekts autoriem
Dokumentu komplekts izdevējiem