Galvenā izvēlne

Grāmatu autori un izdevēji var pieteikties atlīdzībai par 2018. un 2019. gadu

LATREPRO sāk jaunu taisnīgas atlīdzības sadales un izmaksas posmu attiecībā uz 2018. un 2019. gadā izdotajiem darbiem. Sākotnēji atlīdzības saņemšanai var pieteikties grāmatu autori un izdevēji.

Lai pieteiktos atlīdzības saņemšanai, personai jāiesniedz LATREPRO pieteikums ne vēlāk kā līdz 2020. gada 20. jūlijam. Pieteikuma iesniegšanai jāizmanto LATREPRO pieteikuma forma (pieejama LATREPRO mājas lapas sadaļā 05 - DOKUMENTI).

Pieteikums atlīdzības saņemšanai sastāv no divām daļām: –

  1. pieteikuma ar datiem par pieteicēju un;
  2. darbu saraksta.

Lai LATREPRO uzskatītu, ka pieteicējs ir iesniedzis pieteikumu atlīdzības saņemšanai, šim pieteikuma ir jābūt ar abām daļām, abām pieteikuma daļām ir jābūt PARAKSTĪTĀM un nosūtītām LATREPRO:

  • gan papīra formā (uz LATREPRO juridisko adresi: Krišjāņa Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010),
  • gan elektroniskā formā (uz LATREPRO e-pastu: birojs@latrepro.lv).

Autoriem ir dota iespēja pieteikuma darbu sarakstu pēc izvēles aizpildīt WORD formātā (darbu saraksta DOCX datne). Taču, lai paātrinātu atlīdzības sadales uz izmaksas procesu, LATREPRO aicina autorus darbu sarakstus aizpildīt EXCEL formātā (darbu saraksta XLSX datne).